هیئت مدیره | شرکت سرمایه گذاری بهمن
هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام تاریخ سال مالی فایل
افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت ( انعقاد قرارداد بازارگردان ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰
افشای جزئیات زمین و ساختمان ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۴۰۰
تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۴۰۰
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 990930 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۹۹
گزارش تفسیری هیات مدیره 990930 ( حسابرسی نشده ) ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۹۹
گزارش تفسیری مدیریت (دوره6ماهه منتهی به 990331) ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت ( واگذاری سهام-گروه الف) ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
شفاف سازی در خصوص شایعه،خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت در عملکرد شرکتهای تحت کنترل ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت در عملکرد شرکتهای تحت کنترل ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۹۹
ترکیب جدید هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۹۹
گزارش فعالیت هیات مدیره دوره12ماهه 980930 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۹۸
جدول زمانبندی سود سهام سال مالی 98 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۹۸
گزارش کنترل های داخلی12ماهه منتهی به980930 ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۹۸
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۹۹
شفاف سازی در خصوص شایعه،خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۹۸
افشای اطلاعات با اهمیت (موضوع ماده 129قانون تجارت) ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۹۸
افشای اطلاعات با اهمیت (عدم حصول نتیجه برگزاری مزا ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۹۸
تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۹۸
افشای اطلاعات با اهمیت ( مزایده ملک ) ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۹۸
افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 980930 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۹۸
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸
تغییر در ترکیب اعضاء هیأت مدیره شرکت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۹۷
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر با گزارش منتشر نشده ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۹۷
تغییر در ترکیب اعضاء هیأت مدیره شرکت ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۹۷
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۹۷
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۹۷
افشای اطلاعات با اهمیت ( نقل و انتقال دارایی ثابت ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۹۷
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۹۷
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۹۷
افشای اطلاعات با اهمیت منتهی به سال مالی970930 ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۹۷
گزارش فعالیت هیأت مدیره 1396 ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۹۶
تغییر در ترکیب اعضاء هیأت مدیره ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۹۶
تغییر نشانی دفتر مرکزی و امور سهام ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۹۶
تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۹۶
گزارش فعالیت هیأت مدیره سال مالی 1395 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۹۵
تغییر در اعضای هیات مدیره مصوبه 950816 ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۹۵
تغییر در اعضای هیات مدیره (اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۹۵
تغییر در اعضای هیات مدیره ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۹۵
اطلاعیه توزیع گواهینامه های نقل و انتقال سپرده ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۹۵
آگهی پرداخت مبالغ فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۹۵
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ۹۵
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۹۵
معرفی و یا تغییر در اعضا هیات مدیره 950305 ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۹۵
نامه شفاف سازی در مورد فروش سرمایه گذاری جامی ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ۹۵
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۹۵
نامه شرکت در مورد فروش شرکت های پوسته ای ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۹۵
گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۹۵
شفاف سازی در مورد پروژه بافکار ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۹۵
گزارش فعالیت هیآت مدیره سال مالی 1394 ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۹۴
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۹۵
آگهی روزنامه اطلاعات ش26370تکمیل اطلاعات سهامداران ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ۹۵
اطلاع رسانی در خصوص تغییر نشانی دفتر امور سهام ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ ۹۵
نظر حسابرس و بازرس قانونی به گزارش توجیهی افزایش س ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۹۵
پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۹۵
اطلاع رسانی در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۹۵
معرفی یا تغییر در اعضاء هیات مدیره مورخ 941013 ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۹۵
معرفي يا تغيير اعضا هيات مديره تاريخ 940431 ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۹۴
گزارش فعاليت هيات مديره سال مالي 1393 ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ۹۳
شفاف سازي مربوط به فروش 8 شركت فرعي زير مجموعه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۹۳
شفاف سازي ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ۹۳
معرفي با تغيير در اعضاي هيات مديره تاريخ 930311 ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ۹۳
گزارش فعاليت هيات مديره سال مالي 1392 اصلاحيه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۹۲
گزارش فعاليت هيات مديره سال مالي 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۹۲
معرفي با تغيير در اعضاي هيات مديره اصلاحيه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۹۳
معرفي با تغيير در اعضاي هيات مديره ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۹۳
نامه شفاف سازي شركت در مورد واگذاري ساختمان ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ۹۲