مجامع | شرکت سرمایه گذاری بهمن
مجامع

مجامع

نام تاریخ سال مالی فایل
گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی 1400 ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۰
زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی 99(اصلاحیه) ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰
مشروح تصمیمات مجمع عمومی سال مالی 99 ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سال مالی 99 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰
گزارش تفسیری مدیریت 990930 ( حسابرسی شده ) ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۹۹
گزارش فعالیت هیأت مدیره سال مالی منتهی به990930 ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۹۹
گزارش کنترل های داخلی 990930 سرمایه گذاری بهمن ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۹۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی 99 ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۹۹
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی 980930 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۹۸
صورتجلسه مجمع عمومی سال مالی 98 ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۹۸
نحوه برگزاری مجمع عمومی سالی مالی 98 ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۹۸
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی 980930 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۹۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی 98 ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۹۸
تصمیمات مجمع عمومی سال مالی منتهی به970930 ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۹۷
گزارش تفسیری مدیریت دوره منتهی به 970930 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۹۷
گزارش فعالیت هیأت مدیره دوره12ماهه منتهی به 970930 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۹۷
اطلاعیه توزیع سود سهام سال مالی منتهی970930 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۹۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه منتهی به 970930 ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۹۷
اساسنامه شرکت، مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 970 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۹۷
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره منتهی به 970930 ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۹۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۹۷
زمانبندی پرداخت سود سال مالی 96 ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۹۶
صورتجلسه مجمع عمومی سال مالی 96 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۹۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه منتهی به 960930 ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۹۶
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال مالی 95 ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۹۵
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سال مالی 95 ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۹۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی12ماهه منتهی950930 ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۹۵
زمانبندی پرداخت سود سال مالی 95 ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۹۵
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 941216 ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۹۵
تصمیمات مجمع عمومی سالیانه منتهی به 940930 ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۹۴
آکهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده( اصلاحیه ) ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۹۵
زمانبندی پرداخت سود سال مالی 1394 ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۹۴
آکهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۹۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه منتهی به 940930 ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۹۴
زمانبندي پرداخت سود12ماه منتهي به930930اصلاحيه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ۹۳
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه، سال مالي 1393 ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۹۳
خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي 1393 ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۹۳
زمانبندي پرداخت سود سال مالي منتهي به 930930 ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۹۳
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي12ماهه منتهي به 930930 ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۹۳
تصميمات مجمع عمومي سال مالي 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۹۲
خلاصه تصميمات مجمع عمومي سال مالي 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۹۲
آگهي دعوت به مجمع عمومي منتهي به 920930 اصلاحيه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۹۲
زمانبندي پرداخت سود سال مالي 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۹۲
آگهي دعوت به مجمع عمومي منتهي به 920930 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۹۲