ترکیب سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری بهمن
ترکیب سهامداران عمده

ترکیب سهامداران عمده

ترکیب سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

 
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد
1 شرکت گروه بهمن 1.143.640.514 41.59 1.143.640.514 41.59
2 شرکت سرمایه گذاری سامان مجد 446.905.015 16.25 425.590.397 15.48
3 شرکت بیمه ملت 275.000.000 10.0 275.000.000 10.0
4 شرکت گروه انرژی مهستان 136.557.769 4.96 166.862.852 6.07
5 شرکت کیا مهستان 99.346.585 3.61 99.346.585 3.61
6 بانک سپه 85.448.374 3.11 85.448.374 3.10
7 سایر سهامداران 563.101.743 20.48 554.111.278 20.15
- جمع 2,750,000,000 100 2.750.000.000 100
- - 1400/09/30 1400/09/30 1399/09/30 1399/09/30