تاریخچه و موضوع فعالیت | شرکت سرمایه گذاری بهمن
تاریخچه و موضوع فعالیت

تاریخچه و موضوع فعالیت

  • شركت سرمايه گذاري بهمن(سهامي عام) در تاريخ 1381/6/21 با مجوز شماره آ.ت/1461 پذيره نويسي بانك مركزي بصورت شركت سهامي عام تاسيس و در تاريخ 1381/6/21 تحت شماره 192195 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. مركز اصلي شركت واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج)، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن مي باشد.

  • موضوع فعاليت:
  • مطابق ماده 3 اساسنامه، شركت سرمايه گذاري بهمن در راستاي تحقق اهداف خود با استراتژي هاي مشخص مي تواند به عمليات زير مبادرت نمايد:
  • - خريد و فروش سهام، اوراق مشاركت و غيره.
  • - تاسيس، تشكيل و مشاركت در سرمايه انواع شركت ها، موسسات، طرح ها، و پروژه ها.
  • - تامين سرمايه شركت ها از طريق پذيره نويسي و عرضه عمومي و خصوصي سهام و اوراق مشاركت به اشخاص حقيق و حقوقي معتبر داخلي و خارجي و همچنين ارائه خدمات و مشاوره در زمينه سرمايه گذاري ها و اداره امرو شركت ها.
  • - انتشار اوراق مشاركت و نيز استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك ها، شركت هاي بيمه، موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي.
  • - اخذ نمايندگي از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ و اعطاي نمايندگي و ايجاد شعبه در داخل و خارج از كشور و عقد قرارداد با كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي.