آمار معاملات روزانه شرکت | شرکت سرمایه گذاری بهمن
آمار معاملات روزانه شرکت

آمار معاملات روزانه شرکت

نماد: وبهمن تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
تعداد معاملات: 205 حجم: 1,070,168
ارزش معاملات: 16,238,807,410 کد نماد: 18063426072758458
توضيح: سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ قيمت نهايي: 15,180
آخرين قيمت معامله شده: 15,230 تغيير قيمت:
حداقل قيمت: 14,850 حداکثر قيمت: 15,400
قيمت اولين معامله: 15,400 قيمت ديروز: 15,230
درصد تغییر:
100%
آخرین وضعیت: 1